Zelfsturende teams in de bouwsector: pro’s en contra’s
10 november 2020

Vele arbeidssectoren experimenteren de laatste jaren met zelfsturende teams. Bij de ene organisatie is het een buitengewoon succes, terwijl het bij de andere toch niet zo goed liep. Vooral in de zorgsector lijkt het zijn vruchten af te werpen. Bij zelfsturende teams zijn meerdere medewerkers gezamenlijk verantwoordelijk voor de voltooiing van een proces. Meestal is er geen functionele indeling zoals in een traditioneel team. Alle leden zijn verantwoordelijk voor alle taken en er is gewoonlijk geen vaste teamleider. Maar wat zijn precies de voor- en nadelen? We doen het hier uit de doeken.

Zelfsturende teams in de bouwsector: pro’s en contra’s

De voordelen van zelfsturende teams

  • Doordat teams autonoom beslissingen kunnen nemen, zijn ze in staat sneller in te spelen op de wensen van de klant. Dit maakt een bouwbedrijf als geheel wendbaarder en efficiënter. De kans op fouten daalt, terwijl efficiëntie en productiesnelheid net toeneemt.
  • Het verantwoordelijkheidsgevoel van je werknemers verhoogt. Ze voelen zich meer betrokken bij de kwaliteit van het werk, waardoor ze makkelijker actief gaan nadenken over hoe ze het werk kunnen optimaliseren. Werknemers die het gevoel hebben dat je hen vertrouwt, nemen makkelijker nieuwe initiatieven.
  • Over het algemeen heeft zelfsturing een positieve invloed op de tevredenheid van je werknemers. Ze hebben meer verantwoordelijkheid, maar ook meer vrijheid om zelf beslissingen te nemen. Dit zorgt voor een aangenamer werkgevoel.

De mogelijke nadelen van zelfsturende teams

  • In elk team komen er ooit conflicten In zelfsturende teams is het de bedoeling dat de leden van het team zelf tot een oplossing komen zonder de tussenkomst van een leidinggevende. Dat blijkt in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend te zijn.
  • Het gevaar bestaat dat er te weinig coördinatie en communicatie is tussen de verschillende teams. Er wordt bijvoorbeeld iets beloofd door het ene team waarvoor de bijdrage van een ander team nodig is, maar dat team kan die bijdrage niet vervullen. Dit zorgt voor inefficiëntie.
  • Niet iedereen voelt zich comfortabel in het systeem van zelfsturende teams. Sommige werknemers hebben echt een leidersfiguur echt nodig om het beste in zichzelf naar boven te halen. Zorg er daarom voor dat er voldoende draagvlak is voor zelfsturende teams.

Verantwoordelijken zorgen voor duidelijke afspraken

Bij zelfsturende teams is elk lid in principe even verantwoordelijk voor elk aspect. Toch is het belangrijk dat er voor elk aspect ook een eindverantwoordelijke/aanspreekpunt is. Zo kan je een verantwoordelijke aanstellen voor klantencontact, materiaalbeheer, veiligheid, kwaliteitscontrole… Door te werken met verantwoordelijken vermijd je ook dat één iemand zich opwerpt als officieuze leider van het team. Dat zou namelijk het ganse concept tenietdoen.

Laat je bijstaan door deskundige adviseurs

Wil jij ook experimenteren met zelfsturende teams, maar weet je niet goed hoe je dit moet organiseren? Vraag dan gerust het advies van de gespecialiseerde Haltra840-medewerkers.

news-04