Een goede taakverdeling in een kmo
8 april 2021

Als ondernemer weet jij als geen ander dat een kmo runnen geen lachertje is. Personeel aanwerven, administratie bijhouden, een goede klantenservice leveren, … Als ondernemer heb je genoeg zaken om ’s avonds wakker van te liggen.

Mogelijks is een van die zaken wel jouw medewerkers en hoe je met hen moet omgaan. Hoe kan je hen beter aansturen? Hoe kan je hen motiveren? Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de collega’s? Het is niet altijd even makkelijk om als bedrijfsleider de rol van manager op te nemen.

Het goede nieuws is: je hebt helemaal geen management achtergrond, noch HR kennis, noch een specifiek diploma nodig om te leren jouw mensen beter te managen. Als manager kan je reeds veel bereiken door te zorgen voor een goede en duidelijke taakverdeling binnen jouw kmo. Een goede taakverdeling houdt rekening met de sterktes, zwaktes en de wensen van jouw medewerkers.

Eens je tot een goede taakverdeling bent gekomen, zal dit niet alleen zorgen voor meer efficiëntie, maar ook voor meer werkplezier en een goede samenwerking binnen het team. Daarnaast vermijd je stress en frustraties die vaak veroorzaakt worden door rolonduidelijkheid en vermijd je dat sommige taken dubbel worden gedaan terwijl andere taken niet opgenomen worden.

Maar hoe begin je nu aan het opstellen van een goede en duidelijke taakverdeling?

Een goede taakverdeling in een kmo

Krijg zicht op het huidige takenpakket

Om te zorgen dat jouw team optimaal wordt ingezet, moet je eerst weten waar het op dit moment misschien fout loopt. Daarvoor heb je een goed overzicht nodig van het huidige takenpakket.

Hoe krijg je hier zicht op? Er zijn meerdere mogelijkheden.

  • Een makkelijke en snelle manier is door dit van tijd tot tijd te vragen aan je team. Al is dit niet echt een gestructureerde aanpak, het kan wel werken.
  • Het is ook mogelijk om wekelijkse meetings op te zetten met je team, waarin besproken wordt wat de afgelopen week afgewerkt is van taken en wat voor de volgende week op de planning staat.
  • Als je met een iets groter team werkt, of als je geen idee hebt hoe je dit kan aanpakken, is het altijd mogelijk een doorlichting te laten doen door een extern bureau. Dit zorgt voor een gestructureerde aanpak, en biedt je een duidelijk overzicht van alle werkzaamheden en de manier waarop de taken op heden verdeeld zijn. De kans is groot dat er zelfs taken naar boven komen waarvan je niet eens wist dat iemand die voor zijn of haar rekening nam.

Eenmaal je zicht hebt op alle taken die er nodig zijn om je onderneming vlot te laten lopen, kan je per functie de taken gaan verdelen. Je stelt het best een functieprofiel op waarin je een overzicht geeft van de taken en verantwoordelijkheden. Dit verduidelijkt niet alleen de job voor je medewerker, maar ook voor de collega’s en jezelf als bedrijfsleider.

Breng de kwaliteiten van je medewerkers in kaart

Breng de aanwezige kwaliteiten in kaart. De taken en verantwoordelijkheden per functie is één ding, maar een goede taakverdeling houdt ook rekening met de sterktes en wensen van je medewerkers.

Let hierbij ook op dat er onder de verschillende teamleden een evenwichtige taakverdeling is. Vermijd dat de ene collega werk moet zoeken, terwijl de andere niet weet wat eerst gedaan. Houd hierbij niet enkel rekening met de hoeveelheid werk, maar ook met de eentonigheid en complexiteit van het takenpakket. Een evenwichtige taakverdeling verkleint de kans op een ongezonde werkdruk en daarmee ook op verzuimkosten.

Evalueer en stuur bij

Jouw bedrijf evolueert voortdurend, het takenpakket van je medewerkers dus ook. Evalueer daarom regelmatig de taakverdeling en stuur bij waar nodig. Bekijk of je nog steeds alle kwaliteiten in huis hebt die nodig zijn om alle taken succesvol uit te voeren. Indien niet, dan heb je misschien nieuwe medewerkers nodig of moeten de huidige medewerkers zich gaan bijscholen.

Graag wat hulp om deze tips toe te passen in de praktijk?

Onze deur staat voor je open! Stuur ons een berichtje en wij ontvangen je graag.