Het belang van management teams bij kmo groei
20 mei 2021

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” Als bestuurder van een kmo moet je dagelijks knopen doorhakken. Er wordt verwacht dat je sterk in je schoenen staat. Maar het is nu eenmaal menselijk om af en toe te twijfelen aan je keuzes. 
Wat extra helpende handen bij het leiden van jouw organisatie kunnen dus zeker geen kwaad. Van zodra jouw bedrijf een bepaalde grootte heeft bereik, zal dit zelfs noodzakelijk worden.

Een management team is de ideale manier om mensen te vinden die kunnen helpen bij het leiden van het bedrijf. Als de leiding van het bedrijf bij een team ligt in plaats van bij één persoon, brengt dat namelijk heel wat voordelen met zich mee, waaronder:
– De competenties die aanwezig zijn in jouw bedrijf worden ingezet. Dit zorgt voor kwalitatief betere beslissingen en een kwalitatief beter beleid.
– Er wordt draagvlak gecreëerd in de organisatie voor de besluiten en het beleid
– Het werkt motiverend als mensen zich betrokken voelen bij besluitvorming

Cobofisk ging eind 2019 ook aan de slag met de opstart van een management team. Medezaakvoerder Lennert Coopman vertelt hoe dat eraan toe ging.

Het belang van management teams bij kmo groei

“Toen ons team gegroeid was naar een 25-tal mensen, werd het duidelijk dat het tijd was om een management team te starten. Mijn vader Luc en ik moesten als zaakvoerders enkele taken kunnen loslaten en doorgeven, zodat we meer konden focussen op de klanten en hen de service blijven bieden die zij verwachten en uiteraard ook verdienen.”

Het management team introduceren in de organisatie, is ook deel van een breder professionaliseringproces binnen het bedrijf Cobofisk. “Professionaliseren kan je niet alleen. Je hebt de hulp nodig van een team dat verantwoordelijkheid neemt en dat helpt om de visie en strategie uit te dragen en te realiseren. Samen geraak je uiteindelijk altijd verder.”

De juiste mensen

“Bij Cobofisk zijn we in gesprek gegaan met de collega’s die van nature al altijd wat extra verantwoordelijkheden opnamen bij projecten. Die personen moesten het natuurlijk ook wel zien zitten om die verantwoordelijkheden uit te breiden en echt deel te gaan uitmaken van een management team. Het is dus van belang om mensen met de nodige competenties in huis te hebben, maar ook met de juiste intrinsieke motivatie.” Vergeet ook niet dat jouw management team onderling goed op elkaar afgestemd moet zijn en indien nodig nog extra begeleiding aangeboden moet krijgen. “Het is niet simpel om plots extra verantwoordelijkheden op te moeten nemen. Ieder lid van het management team kon dan ook beroep doen op een externe coach om extra begeleiding te krijgen.”

Van start in volle coronapandemie

Ondanks het sterke team dat was samengesteld, was de initiële start van het management team (MT) niet vanzelfsprekend. “We vonden het belangrijk om het team eerst onderling op elkaar af te stemmen voor er iets gecommuniceerd werd naar de andere collega’s. Helaas kwam corona toen op de proppen. Plots was het hele MT bezig met crisisbeheer in plaats van de dagelijkse gang van zaken te managen, terwijl nog niemand van de collega’s eigenlijk wist wie het MT was en wat het doel was.”

“Het was een eerste test voor ons MT en ik kan alleen maar zeggen dat het team die test met glans heeft doorstaan. We hebben mede dankzij het MT toen heel snel kunnen schakelen, zowel om intern alles op orde te krijgen als om onze klanten extra begeleiding te bieden.”

Verdere groei en professionalisering dankzij het MT

Uiteindelijk kon het MT weer focussen op de toekomst en de groei van het bedrijf. En met succes ook. Sinds de start van het MT is advieskantoor Cobofisk alweer 10 collega’s rijker en staat het bedrijf al stukken verder in de professionalisering.

“Ik ben zo dankbaar dat we ons MT nu hebben. Als leidinggevende van een kmo lijkt je takenpakket soms eindeloos. Met een sterk MT krijg je veel meer rust. Het MT helpt om structuur te brengen, zorgt voor een duidelijkere verdeling van de verantwoordelijkheden en helpt ons de groei realiseren die we voor ogen hebben.” Bij die groei van Cobofisk hoort bijvoorbeeld ook een betere en meer diverse dienstverlening. Door de verantwoordelijkheden te verdelen, is het mogelijk geweest binnen Cobofisk om de uitbouw van die extra diensten genoeg aandacht te geven.

“Ik denk niet dat je dit als zaakvoerder kan bereiken als je geen sterke mensen om je heen hebt waar je met gemoedsrust verantwoordelijkheden aan kan doorgeven”, sluit Lennert af.

Benieuwd hoe management teams kunnen bijdragen aan jouw groei en professionalisering?

Kom eens langs, dan bekijken we samen hoe jij van start kan gaan met een eigen management team.

haltra31974