Bedrijfsdoelen stellen – zelf aan de slag
12 augustus 2021

Je hebt ze misschien in het begin van het jaar wel ergens neergeschreven: jouw bedrijfsdoelstellingen. Bedrijfsdoelstellingen zijn gewenste uitkomsten voor jouw bedrijf die je in een bepaalde periode wil bereiken. Het kan om allerlei doelen gaan, die we grosso modo in twee categorieën kunnen indelen: financiële doelen en strategische doelen. Financiële doelen zijn alle doelen die enkel te maken hebben met de financiële resultaten van je bedrijf, al de rest zijn strategische doelen.

Bedrijfsdoelen stellen – zelf aan de slag

Waarom bedrijfsdoelen stellen?

Het stellen van bedrijfsdoelen geeft zowel jezelf als de mensen waar je mee samenwerkt richting. Dit heeft tal van voordelen zoals:

  • Minder onzekerheid
  • Minder overlappende activiteiten die dezelfde uitkomst hebben
  • Standaarden zodat je ook kan meten of alles loopt zoals gewenst in je bedrijf

Aan de slag

Het kost je weinig waarschijnlijk weinig moeite om een aantal doelen te bedenken en op te sommen. En toch zit er een kunst in het juist formuleren van doelen en een bijhorende planning op te stellen, om te bewaken dat ook bijvoorbeeld jouw partners en medewerkers de doelen snappen en ermee aan de slag kunnen. Maar hoe moet dat dan precies?

Begin met het duidelijk definiëren van je doelen. Denk na over je financiële doelen en je strategische doelen.
Je begint best met de hoofddoelen aan de top van het bedrijf om deze daarna te gaan opdelen in specifieke doelstellingen. Je stelt deze doelstellingen best zelf op als ondernemer. Je kan ook een aantal mensen betrekken die mee aan de top van het bedrijf staan. Belangrijk is om het bij de toplaag van het bedrijf te houden, om te voorkomen dat de doelstellingen meteen te operationeel worden.

Formuleer je doelen op de juiste manier. Hou er rekening mee dat goed opgestelde doelen:

  • Opgesteld zijn met het resultaat in het achterhoofd; en niet met de activiteiten die ervoor nodig zijn
  • Meetbaar en kwantificeerbaar zijn
  • Tijdsgebonden zijn

Werk een planning uit

Aan jouw bedrijfsdoelen moet je uiteraard ook een planning koppelen, die beschrijft hoe deze doelen behaald worden.

Je begint met een strategisch plan op te stellen dat van toepassing is op het hele bedrijf met algemene doelen en dat zich vooral focust op de lange termijn. Als we spreken over lange termijn dan bedoelen we een periode van 3 jaar of langer.

Daarna ga je dit strategisch plan gaan vertalen naar een operationeel plan. Een operationeel plan is specifieker en concreter en vertelt eigenlijk hoe je de algemene doelen gaat bereiken. Bij een operationeel plan wordt er gefocust op de korte termijn. Met korte termijn bedoelen we een periode van maximum 1 jaar.

Zorg voor een periode opvolging

Je doelen zijn gesteld, de planning staat op punt en iedereen binnen het bedrijf is op de hoogte gebracht. De volgende stap? Voorzie periodiek een moment om te evalueren hoe alles loopt. Houdt iedereen zich nog aan het plan? Ziet het ernaar uit dat de doelstellingen behaald zullen worden of moet er een tandje bijgestoken worden? Misschien is het wel zo dat je al enkele doelen behaald hebt nog voor het einde van het jaar. Hoe dan ook, plan voor jezelf periodiek een moment in om de voortgang op te volgen. Zo ben je zeker dat de doelstellingen worden opgevolgd en je op het einde van de rit weer een stapje dichter bij je doel zal staan.

Toch liever wat hulp?

Ons team helpt je graag. Kom gerust eens langs, dan nemen we de tijd om samen jouw bedrijfsdoelstellingen in kaart te brengen en op de juiste manier te formuleren.

haltra31890