Een goede business pitch
24 maart 2021

Wil jij je idee voorstellen aan investeerders? Wil jij je nieuwe bedrijf of product lanceren? Of ben je misschien op zoek naar een medevennoot?

Met een goede pitch kan je jouw idee of product glashelder uitleggen. Een goede pitch is echter niet vanzelfsprekend. Vaak verliezen mensen zich tijdens hun pitch in (technische) details, waardoor hun publiek als snel afhaakt. Wil jij de aandacht van je publiek vasthouden? Wij hebben de ideale opbouw van een goede pitch voor jou op een rijtje gezet.

Een goede business pitch

1.      Focus op één klant en zijn/haar probleem

Verlies je in het begin van je pitch niet in de eigenschappen van je bedrijf of product, maar focus op de pijnpunten van één potentiële klant. Schets een situatie waarin jouw klant zijn of haar probleem duidelijk wordt en stel het probleem zo concreet mogelijk. Door je pitch te starten met het probleem, kan het publiek zich makkelijk inleven in het probleem van de klant en wek je meteen hun aandacht.

2.      De oplossing

Leg uit hoe jouw bedrijf, dienst of product een antwoord biedt op dit probleem. Vergeet het hier ook niet te hebben over je (potentiële) concurrenten. Verduidelijk hoe jouw oplossing verschilt van reeds bestaande oplossingen. Wat maakt jouw bedrijf of product beter? En hoe ga je anticiperen op potentiële toetreders op de markt?

3.      De meerwaarde voor jouw bedrijf & jouw publiek

Geef wat meer uitleg over hoe je ook geld gaat verdienen aan je oplossing. Ben je aan het pitchen aan investeerders? Leg uit hoe ook zij en eventuele andere belanghebbenden baat zullen hebben bij jouw oplossing. Opgelet: om je verhaal voor te stellen aan een bank zal je meer financiële gegevens nodig hebben dan dit.

Pitch je aan een klant? Sla dit stukje over.

4.      Team

Met wie ga je aan de slag om dit te verwezenlijken? Een team bepaalt vaak in grote mate de slaagkansen van een bedrijf of project. Vermeld duidelijk over wie er nog betrokken zal zijn bij de opzet van het bedrijf of het nieuwe product.

5.      Vragenronde

Laat genoeg ruimte en tijd voor vragen. Waarschijnlijk heeft je publiek na het horen van jouw korte pitch wel nog wat vragen. Bereid jezelf hierop voor. Welke mogelijke vragen kunnen er komen? Welke struikelblokken zijn er, die je misschien niet vermeld hebt, maar die je publiek wel zal opmerken? Hoe kun je hun kritische vragen counteren? Hoe beter je voorbereid bent, hoe sterker je pitch overkomt.

Sparren over je idee? Of coaching nodig ter voorbereiding van je pitch?

De koffie staat voor je klaar. 

haltra32010